Linjerydding

Linjerydding er det virksomhetsområdet som har hatt størst vekst hos oss de siste årene. Disse oppdragene er faglig utfordrende og krever omfattende organisering, logistikk, sikkerhets- og HMS-rutiner.

Vi tilbyr høy ryddefaglig kompetanse og har god lokalkunnskap i våre områder.

Vi utfører oppdrag innen:

  • Vedlikeholdsrydding
  • Sikringshogst
  • Trefelling
  • Assistanse skogsmaskiner
  • Avvikshåndtering
  • Bredding
  • Beredskap