Konsulent tjenester

I Kistefos Skogtjenesters konsulentavdeling utfører vi hovedsaklig oppdrag knyttet til skogbruk, utmark, verneområder og biologisk mangfold. Vi har også oppdrag innenfor økonomi og administrasjon. Våre største oppdragsgivere er Fylkesmannens miljøvernavdeling, Statens Naturoppsyn og ulike kommuner.

Våre ansatte har bred faglig kompetanse og kan bl.a. utføre konsulentoppdrag innenfor:

 • Oppsyn og skjøtsel i verneområder og utvalgte
 • naturtyper
 • Tiltaksplaner
 • Forvaltningsplaner
 • Landskapsplaner
 • Registreringsarbeid / kartlegging
 • Biologisk mangfold – kulturlandskap
 • Konsekvensanalyser
 • Miljørapporter (f.eks. ved vannkraftutbygging)
  Elgbeitetaksering
 • Prøvefiske
 • Fiskestellplaner
 • GIS / karttjenester
 • Oppsyn
 • Guiding
 • Naturfotografering
 • Informasjonsmateriell
 • Prosjektledelse
 • Administrasjon og økonomi


Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat!