Skog- og utmarks- forvaltning

Kistefos Skogtjenester AS kan tilby bistand til skogeiere med ulike oppgaver. Vi kan gi råd eller avtale ordinær skogsdrift, administrasjon av jakt-, fiske- og hytteutleie, samt salg av pukk og grus.
Selskapet har avtale med Landås-Skogene DA om forvaltning av deres eiendom i Søndre Land og forvaltning av AS Kistefos Træsliberi sine skogeiendommer. Totalt utgjør selskapets forvaltningsarealer ca 180 000 dekar.

IMG_1284

Våre oppdrag innen skog- og utmarksforvaltning er i hovedsak plassert geografisk i Oppland og deler av Buskerud. Vi har høy skogfaglig kompetanse og kan bl.a. tilby følgende:

 • Skog- og utmarksforvaltning
 • Skogfaglig rådgivning
 • Planting
 • Ungskogpleie
 • Avvirkning
 • Trefelling
 • Markberedning
 • Veiadministrasjon
 • Veivedlikehold
  Jakt

Legg igjen en kommentar