Et regionalt kompetansemiljø innen skog- og utmarksressurser

Vi tilbyr tverfaglige og operative tjenester av høy kvalitet: 
Skog og utmarkstjenester
Naturfaglige konsulenttjenester
Linjerydding