Skog- og utmarksforvaltning

Kistefos Skogtjenester AS forvalter skogeiendommer for offentlige og private skogeiere i deler av Oppland og Buskerud. I tillegg har selskapet avtale med Landås-Skogene DA om forvaltning av deres eiendom i Søndre Land. Disse avtalene består av ordinær skogsdrift, administrasjon av jakt-, fiske- og hytteutleie, samt salg av pukk og grus. Videre har selskapet forvaltning av AS Kistefos Træsliberi sine skogeiendommer. Totalt utgjør selskapets forvaltningsarealer ca 200 000 dekar.

IMG_1284

Våre oppdrag innen skog- og utmarksforvaltning er i hovedsak plassert geografisk i Oppland og deler av Buskerud. Vi har høy skogfaglig kompetanse og kan bl.a. tilby følgende:

 • Skog- og utmarksforvaltning
 • Skogfaglig rådgivning
 • Planting
 • Ungskogpleie
 • Avvirkning
 • Trefelling
 • Markberedning
 • Veiadministrasjon
 • Veivedlikehold
  Jakt

Legg igjen en kommentar