Linjerydding

Linjerydding er det virksomhetsområdet som har hatt størst vekst hos oss de siste årene. Disse oppdragene er faglig utfordrende og krever omfattende organisering, logistikk, sikkerhets- og HMS-rutiner. Vi tilbyr høy ryddefaglig kompetanse og har god lokalkunnskap i våre områder.

 

Vi utfører oppdrag innen:Linjerydding Valdres

  • Vedlikeholdsrydding
  • Sikringshogst
  • Trefelling
  • Assistanse skogsmaskiner
  • Avvikshåndtering
  • Bredding
  • Beredskap

Legg igjen en kommentar