Eiere

Kistefos Skogtjenester AS eies av SB SKOG og AS Kistefos Træsliberi. Du finner vårt kontor på Dokka, i Nordre Land kommune.
Skogtjenester AS ble etablert av Jan Erik Noreng i 2000, med drift basert på forvaltning av skogeiendommer. Selskapets aktivitet økte raskt med nye oppdrag innen linjerydding og konsulenttjenester.

 

I 2008 kjøpte AS Kistefos Træsliberi 50,38% av aksjene og navnet ble endret til Kistefos Skogtjenester AS.
I 2011 kjøpte SB SKOG Norengs aksjer og ble dermed den nye minoritetseieren i selskapet.

 

A/S Kistefos Træsliberi ble stiftet i 1889 av konsul Anders Sveaas og produserte frem til 1955 tremasse i fabrikkene på Kistefoss ved Jevnaker. Selskapet kjøpte store skogeiendommer tidlig på 1900-tallet for å sikre tilgangen på tømmer, som var fabrikkens råstoff. Fra stiftelsesåret 1889 og frem til i dag har selskapet vært i Sveaas-familiens eie med unntak av perioden 1983-1993. Konsernet eies av til sammen 45 aksjonærer med Christen Sveaas som majoritetseier med 85,4 % av aksjene. Les mer om AS Kistefos Træsliberi her.

 

SB SKOG ble stiftet av Statskog SF og Borregaard Skoger AS i 1997 for å drifte sine eieres skogeiendommer i Sør- og Midt-Norge.  Siden den gang har selskapet ekspandert betydelig i det private markedet. Da Statskog kjøpte Borregaard Skoger i 2010, fulgte eierandelen i SB SKOG med på kjøpet. SB SKOG har hovedkontor i Elverum, og har i overkant av 50 ansatte. Les mer om SB SKOG her.

Legg igjen en kommentar